Społeczny Komitet Wsparcia Gdańsk 2012

Sukces polsko-ukraińskiej kandydatury do miana gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku zaowocował powierzeniem prawa do organizacji tej sportowej imprezy czterem polskim miastom, wśród których znalazł się Gdańsk. Otwiera to zupełnie nowe możliwości poprawy i rozwoju bazy hotelowej, infrastruktury drogowej, kolejowej, a przede wszystkim sportowej. Przygotowaniom tej imprezy towarzyszyć będzie szereg inicjatyw społecznych, w tym m.in. dotyczących młodzieżowych imprez sportowych oraz modernizacji lub budowy boisk przyszkolnych i osiedlowych. Należy wykorzystać ten pozytywny klimat do wsparcia tych inicjatyw dla dobra naszej młodzieży.

Prezydent Miasta Gdańska już w maju 2007 r. poparł starania środowisk biznesowych miasta i regionu dotyczące powołania Społecznych Komitetów Wsparcia EURO 2012, przyjmując patronat nad tą inicjatywą.

Dnia 6 listopada 2007 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu wybrano Pana Piotra Soykę - prezesa stoczniowej grupy "Remontowa" na przewodniczącego - skład Komitetu »

Określono zasadnicze cele Komitetu polegające na:
 1. organizacyjnym wsparciu społecznych inicjatyw towarzyszących przygotowaniom do UEFA Euro 2012,
 2. pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inicjatyw społecznych,
 3. monitorowaniu przygotowań techniczno-organizacyjno-budowlanych do UEFA Euro 2012,
 4. inicjowaniu przedsięwzięć związanych z podniesieniem poziomu usług w Trójmieście,
 5. budowaniu atmosfery społecznego zaangażowania w przygotowaniach do imprezy UEFA Euro 2012,
 6. wsparciu przygotowań programu imprez towarzyszących UEFA Euro 2012.
 7. Regulamin pracy (plik PDF - 53KB)

Do realizacji powyższych celów Komitet powoła zespoły wsparcia, w skład których oprócz członków Komitetu, mogą wchodzić eksperci oraz osoby zaproszone do współpracy. Każdy z zespołów powinien opracować swój program działania oraz okresowo na posiedzeniach plenarnych Komitetu przedstawić jego realizację.

Wykaz Zespołów:
 1. Zespół wsparcia organizacji młodzieżowych imprez sportowych oraz budowy i modernizacji boisk szkolnych i osiedlowych
 2. Zespół do spraw gastronomii
 3. Zespół do spraw turystyki i hotelarstwa
 4. Zespół wsparcia organizacji imprez towarzyszących UEFA Euro 2012
 5. Zespół wsparcia zagospodarowania stadionu na Letnicy
 6. Zespół wsparcia logistyczno-transportowego
 7. Zespół wsparcia działań związanych z budową stadionu na Letnicy i obiektów towarzyszących
 8. Zespół do spraw wymiany międzynarodowych doświadczeń z przedstawicielami biznesu krajów wcześniej uczestniczących w organizacji dużych imprez sportowych
 9. Zespół do spraw infrastruktury IT na potrzeby bezpieczeństwa publicznego
 10. składy Zespołów »
PGE Arena Gdańsk

Kraj: Polska
Miasto: Gdańsk
Klub: KS Lechia Gdańsk
Pojemność: 44 000 widzów
Wymiary: 236 x 203 x 45 metrów
Powierzchnia działki: 33,9 ha
Powierzchnia użytkowa: 36 600 m2
Projekt: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Czas budowy: 2008 - 2011
Koszt: 645 mln zł
UEFA EURO 2012TM: w ramach rozgrywek odbędą się tu 3 mecze grupowe i 1 mecz ćwierćfinałowy

Dodaj do ulubionych ¤  Ustaw jako startową ¤  Napisz do nas ¤  Redakcja ¤  BIP
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk